Huvitegevus

Kuusalu Noortekeskuse huviringid:

paberitööring - juhendaja Ene Liivand

kunstiring - juhendaja Ene Liivand

meisterdamine - juhendaja Agne Püüa

robootika - juhendaja Anna-Liisa Gebruk

puutööring, CNC pink - juhendajad Triinu Rebane, Aare Allik

fotoring - juhendaja Risto Link

bändiõppe ring - juhendaja Rein T. Rebane